Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace
Identifikátor: 600 138 232

Adresa:
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace
Hlavní 103
742 83 Zbyslavice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70981396

Zřizovatel: Obec Zbyslavice
Právní forma: obec
Adresa: Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice

Škola sdružuje:

  1. Základní škola – kapacita 40 žáků – IZO: 103 480 188
  2. Školní družina – kapacita 28 žáků – IZO: 119 801 159
  3. Mateřská škola- kapacita 28 žáků – IZO: 107 625 059
  4. Školní jídelna – kapacita 80 jídel – IZO: 103 068 431

Typ školy:

neúplná škola s I. stupněm, MŠ, ŠD a ŠJ
škola má 2 kmenové učebny, 1 odbornou, 2 herny v MŠ, jídelnu

Konzultační hodiny pro rodiče: před začátkem vyučování a po osobní domluvě

Školská rada:
zástupce pedagogů: Silvie Karešová
zástupce rodičů: Ing. Mgr. Ingrid Lorková
zástupce zřizovatele: Ing. Mikuláš Kovařčík

Tisk