Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Buryanová

Třídní učitelka I.třídy: Mgr. Iveta Buryanová

Třídní učitelka II.třídy: Mgr. Ludmila Karbowiaková

Učitelka: Mgr. Hana Begovská

Asistentka pedagoga ZŠ: Mgr. Martina Wilczkeová

Vedoucí učitelka MŠ: Eva Klapuchová

Učitelka MŠ: Nikola Bártová

Asistentka pedagoga MŠ: Zuzana Reichlová, Dis

Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Buryanová

Vychovatelka ŠD: Bc. Sabina Kudelová

Administrativní pracovnice: Jana Vaňková

Uklizečka: Ludmila Vavrečková

Vedoucí ŠJ: Jana Vaňková

Kuchařka: Martina Brázdilová

Pomocná kuchařka a uklizečka: Petra Richterová

Tisk