Školní rok 2015/2016

Den matek

Ukliďme Česko

Svět techniky a U6

Adventní dílny

Projektový den sv. Václav

1. školní den 2015/2016